Välkommen

Välkommen till www.kallviken.nu

 

Medelande till föreningen kan skrivas i gästboken.

 

Antal besökare

 

 

Länkar

        Plats för en ny länk?

 

Privat hamn bevakad.

Kallviken hamnförening

Historisk beskrivning av hamnbygget. 

2013 Startade planering/förutsättningar om att bygga ny hamn i Kallviken Luleå. Målet är att skapa en ny småbåtshamn för området. 

När vi har tillräckligt många intresserade startar planen att bilda Kallvikens Hamnförening med stadgar, ordningsregler, styrelse, organisationsnummer, bank, köpa mark, teckna rådighets avtal på vatten som vi inte äger samt official servitut på vägen.

Oktober blev vi klara med alla förberedelse för att kalla till ett stormöte 9/11 2014 med alla intresserade.

2015- 2016 Åren gick åt att se till att alla avtal gällande väg, vatten mark undertecknas. Utför olika mark/vatten undersökning.

Start av  (MKB) Miljökonsekvenser beskrivningen.

Mars 2017 lämnades 15 pärmar (MKB) Miljökonsekvenser beskrivningen till Mark och Miljödomstolen.
Tiden fram till Kungörelse fick  vi skriva 75 yttrande.

Kungjordes 2018-04-26  att förhandlingar skulle ske 8-9 /maj vid domstolen i Luleå.

Domen kom 21 Juni 2018, van laga kraft 21 Juli 2018.

Kontrollplan klart 5 Oktober 2018, nu får vi börja arbeta.

2019 Första året vi kunde nyttja vår fina hamn. Bygger lite varje år vågbrytare, markarbeten. 
Vaktstuga med förråd byggs samt el matning färdigställs 2024.

Sommaren 2024 är allt enligt projektplan/bygglov/miljödom färdigt.

Välkommen

Välkommen till www.kallviken.nu

 

Medelande till föreningen kan skrivas i gästboken.

 

Antal besökare

 

 

Länkar

        Plats för en ny länk?